English version


Centrum dokumentacji

historyczno - prawnej obszaru Polski

w granicach do 1939 r.

i po II Wojnie ŚwiatowejCentrum dokumentacji skupia grupę osób, historyków i prawników mających duże doświadczenie w poszukiwaniach dokumentów do spraw majątkowych i potwierdzania ich do czynności prawnych. Kwerenda centrum dotyczy archiwów krajowych i zagranicznych, specjalizuje się w archiwach wschodnich:

 • Wilno (Litwa)
 • Grodno (Białoruś)
 • Mołodeczno (Białoruś)
 • Brzesć (Białoruś)
 • Lwów (Ukraina)
 • Tarnopol (Ukraina)
 • Łuck (Ukraina)
 • Iwano-Frankiwsk d.Stanisławów (Ukraina)
Naszym celem jest profesjonalne i szybkie reagowanie na Państwa zlecenia.ZAKRES USŁUG

Nasze biuro poszukuje dokumentów do spraw:
 • mienia utraconego w wyniku przesunięcia granic (mienia zabużańskiego).
 • mienia odebranego w wyniku zmian politycznych i zmian ustroju prawnego.
 • mienia żydowskiego utraconego w wyniku katastrofy dziejowej i emigracji powojennych.


Firma świadczy ponadto usługi prawne w zakresie odzyskiwania i reprywatyzacji mienia. Przypominamy, iż jesteśmy w stanie pomóc również osobom, które otrzymały już rekompensatę, ale nie są z niej zadowolone. Chodzi głównie o przypadki w których wojewoda nie uznał prawa do rekompensaty za wszystkie nieruchomości, o które wnioskowała strona bądź uznał, iż rodzaj czy stan nieruchomości był gorszy niż we wspomnieniach strony. Bardzo częstymi sytuacjami są:

 • uznawanie prawa do rekompensaty za sam grunt bez zabudowań,
 • uznawanie prawa do rekompensaty za grunt pod lasem, bez wartości drzewostanu,
 • uznawanie prawa do rekompensaty jedynie za nieruchomości opisane w orzeczeniach PUR, ignorując dokumenty przedwojenne i zapominając jakie realia dotyczące byłych ziemian panowały w Polsce po II wojnie światowej,
 • uznawanie, że za grunty znacjonalizowane nie należy się w żadnym wypadku rekompensata,
 • uznawanie, iż wnioski składane na podstawie ustawy z dnia 29 kwietna 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przez jedną z osób nie są składane w imieniu wszystkich spadkobierców.

Jesteśmy również w stanie pomóc osobom, które otrzymały decyzje odmawiające prawa do rekompensaty, a które nie zgadzają się z tą decyzją.


W wielu sytuacjach udaje się nam dotrzeć do nowych dokumentów i skutecznie wznawiać zakończone już postępowania.UWAGA !!!! WEJŚCIELista majątków kresowych,

adresy domów

Lwowa i Wilna

z właścicielami

na 1 września 1939 r.O MNIE

Nazywam sie Jarosław Rokicki (ur.1963).

Jestem doktorem nauk humanistycznych. Absolwentem Podyplomowych Studiów Uniwersyteckich: Historii (1988), Religioznawstwa (1999), Filozofii (2003). W latach 1988-2005 podjąłem szeroką kwerendę na temat żydowskich stowarzyszeń (młodzieżowych, skautowych, sportowych, turystycznych, szkolnych, szachowych itd.) w archiwach: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski i Izraela, w prasie codziennej żydowskiej i polskiej. Dnia 01.03.2000 Rada Wydziału Historycznego UW otworzyła mi przewód doktorski i zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej „Społeczne aspekty żydowskiego ruchu sportowego i turystycznego w Polsce w latach 1918-1939”. Promotorem pracy został prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski. Dnia 16.11.2005 obroniłem rozprawę doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zacząłem zbierać materiały do pracy habilitacyjnej na temat współżycia mniejszości narodowych w Galicji do 1939 oraz zajmuję się przygotowaniem wystawy fotograficznej, albumu zdjęciowego, folderu na temat sportu, turystyki żydowskiej, organizacji młodzieżowych, skautowych żydowskich do 1950. Od 2005 roku zająłem się z sukcesami, poszukiwaniem dokumentów obywateli Polski międzywojennej, związanych z odzyskiwaniem majątków utraconych w wyniku II wojny światowej oraz rekompensat za tzw. "mienie zabużańskie".


KONTAKT

Centrum dokumentacji historyczno-prawnej obszaru Polski w granicach do 1939 r. i po II wojnie Światowej
 

BIURO:

ul. Ogrodowa 49A m. 5
00-873 Warszawa

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Daniłowskiego 12 m 37
01-833 Warszawa

Telefon:

kom. (+48) 604 400 161
kom. (+48) 604 297 044

e-mail:
centrum@jaroslawrokicki.pl